Референции

 • Фирма "Пенон"ЕООД винаги е изпълнявала електрозахранването прецизно и в срок, благодарение на което са били предавани навреме и с гаранции за изпълнението

  "СИЕНИТ" ООД

 • Фирма "ПЕНОН" разполага с необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти и участвува при разрешаването на възникналите технически проблеми и решения.

  "Пътища Пловдив" АД

 • Една от основните характеристики на фирма "ПЕНОН", е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT

  "Хъс" ООД

 • През 2007г "ПЕНОН" ЕООД гр. Пловдив участвува съвместно с фирмата ни и спечелихме конкурс в обществена поръчка на Община Пловдив за изпълнител на обект: "Реконструкция на бул. "България" гр. Пловдив"

  "Драгиев и Ко" ООД

 • Фирма "ПЕНОН" ЕООД е наш партньор в областта на електроизграждането и до този момент нямаме регистрирани дефекти по изпълнение на СМР и на доставените материали и съоръжения.

  "Пътинженеринг" ЕООД

 • EVN БЪЛГАРИЯ “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД –КЕЦ „КАЛОЯНОВО”,издава настоящата референция на „ПЕНОН” ЕООД гр.Пловдив в уверение на това, че фирмата е изградила електрически съоръжения за присъединяване

  EVN България Електроразпределение АД

 • "Марица Гардънс" ЕАД гр. Пловдив дава своята положителна оценка и препоръка за фирма "Пенон" ЕООД гр. Пловдив

  "Марица Гардънс" ЕАД

"ПЕНОН" ЕООД

Фирма "Пенон" ЕООД е създадена през 1992г. След своето създаване компанията се наложи като коректен и надежден партнъор в сферата на енергетиката,като доказателство за това многото изпълнени и предадени обекти с отлично качество.

още...

Какво предлагаме?

 
още...