БКТП 21М

НачалоУслугиБКТП и МТПБКТП 21М

Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-М е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

 • БКТП 21М се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма "ПЕНОН" ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита - IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Схема "А"

 • РУ Ср.Н - един до три кабелни входа и два извода за охрана трансформатори,изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН - тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента
 • Възможност за мерене по изводи на страна НН

Схема "Б"

 • РУ Ср.Н - един или два кабелни входа,секция мерене на страна Ср.Н  и извод за охрана трансформатор, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН - тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента.

Приложения

БКТП 21М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М Архитектура БКТП 21 М

 

 

Схеми

БКТП 21М Схема А,Б