БКТП 21МЕ

НачалоУслугиБКТП и МТПБКТП 21МЕ

Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-МЕ е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

  • БКТП 21МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
  • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма "ПЕНОН" ЕООД
  • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
  • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
  • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
  • Степен на защита - IP 43
  • Осигурено срещу поява на конденз
  • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
  • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
  • Предназначен за едностранно обслужване.
  • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Приложения

БКТП 21МЕ Архитектура БКТП 21 МЕ Архитектура БКТП 21 МЕ-1 Архитектура БКТП 21 МЕ-2 Архитектура БКТП 21 МЕ-3 Архитектура БКТП 21 МЕ-4 Архитектура БКТП 21 МЕ-5 Архитектура БКТП 21 МЕ-6

 

Схеми

БКТП 21МЕ Схема А,Б