БКТП 21Т

НачалоУслугиБКТП и МТПБКТП 21Т

Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-T е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

  • БКТП 21T се доставя на обекта напълно оборудван
  • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма "ПЕНОН" ЕООД
  • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
  • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
  • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
  • Степен на защита - IP 43
  • Осигурено срещу поява на конденз
  • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
  • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до   1000 кVА.
  • РУ Ср.Н - два кабелни входа и един извод за охрана, изпълнени с ножови разеденители РМЗК и предпазители ПрВП.

Приложения

БКТП 21М Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T Архитектура БКТП 21 T

 

 

Схеми

БКТП 21Т Схема