БКТП 23М

НачалоУслугиБКТП и МТПБКТП 23М

Модулен контейнерен трафопост БКТП 23-М е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

 • БКТП 23М се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма "ПЕНОН" ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита - IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на три трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до пет модула (кабелни вход/ изход), като по този начин се реализира и малка възлова станция за разпределение 20 кV, и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство на Schneider Electric - Франция или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
 • При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия над 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията RM6, производство на Schneider Electric – Франция и специална кабелна арматура с контролируемо поле.
 • При мерене на енергията на  20 кV (страна  средно напрежение– схема “Б” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), модул мерене и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство наSchneider Electric - Франция или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Възможни са и други схемни варианти за изграждане на КРУ уредбата от посочените по-горе варианти по изискване на клиентите.

Табла ниско напрежение са изградени, съвместявайки в себе си ГТТ (главно трансформаторно табло с прекъсвач съобръзно мощността на монтирания трансформатор и уреди за индикация по ток и напрежение) и РТ ( разпределително табло изградено на основата на вертикални разединители с вградени предпазители на водещи фирми производители – EFEN, JEAN MULLER, до осем изхода).

Приложения

BKTP 23M Архитектура БКТП 23 M Архитектура БКТП 23 M-1 Архитектура БКТП 23 M-2 Архитектура БКТП 23 M-3 Архитектура БКТП 23 M-4 Архитектура БКТП 23 M-5 Архитектура БКТП 23 M-6 Архитектура БКТП 23 M-7 Архитектура БКТП 23 M-8 Архитектура БКТП 23 M-9 Архитектура БКТП 23 M-10

 

Схеми

БКТП 23 Схема А,Б