БКТП 23МЕ

НачалоУслугиБКТП и МТПБКТП 23МЕ

 Модулен контейнерен трафопост БКТП 23-МЕ е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

  • БКТП 23МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
  • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма "ПЕНОН" ЕООД
  • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
  • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
  • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
  • Степен на защита - IP 43
  • Осигурено срещу поява на конденз
  • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
  • Възможност за монтаж от един до четири трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
  • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV,производство на Schneider Electric,Siemens,Vei Power Distribution и други,в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

 Приложения

БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ Архитектура БКТП 23 МЕ

 

Схеми

БКТП 23 МЕ Схеми