Възобновяеми енергийни източници

НачалоУслугиВЕИ

Фирма "ПЕНОН"ЕООД,гр.Пловдив предоставя на своите клиенти инеженерингови услуги в сферата на възобновяемите източници - проектиране,доставка и монтаж на БКТП / бетонен комплектен трансформаторен пост/ 0,4/20кV и РУ 0,4/20kV ,изграждане на кабели за присъединяване на ВЕИ към електроразпределителната мрежа, безпроблемно и бързо узаконяване на изградените обекти.