Референция от "Драгиев и Ко" ООД - Пловдив

НачалоРеференции"Драгиев и Ко" ООД

С фирма "ПЕНОН" ЕООД гр. Пловдив сме дългогодишни  партньори в системата на строителството.

Фирмата разполага със солидна складова и производствена база, необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти.

През 2007г "ПЕНОН" ЕООД гр. Пловдив участвува съвместно с фирмата ни и спечелихме  конкурс в обществена поръчка на Община Пловдив за изпълнител на обект: "Реконструкция на бул. "България" гр. Пловдив".

Обектът се изпълняваше поетапно  в най-кратни срокове с отлично качество.

Висококвалифицираните специалисти от "ПЕНОН" ЕООД - гр. Пловдив участвуват в разрешаването на редица възникнали технически проблеми.

Съвременните методи на управление на фирмата го налага на пазара като желан и надежден партньор.

Настоящата референция се издава на фирмата за участие в обещствени поръчки.