Референция от "Пътинженеринг" ЕООД - Пловдив

НачалоРеференции"Пътинженеринг" ЕООД

ЗА "ПЕНОН" ЕООД-гр. Пловдив - с предмет на дейност: строителство и ремонт на мрежи ВН, НН, трафопостове, производство и монтаж на БКТП/МКТП.

Фирма "ПЕНОН" ЕООД е наш партньор в областта на електроизграждането.

През 2008година имаме сключен договор за изпълнение на обект "Улично осветление на бул. "Кукленско шосе" гр. Пловдив.

Обектът беше изпълнен и предаден с много добро качество и в най-кратък срок.

Фирма "Пенон" ЕООД се налага успешно на пазара със своя дългогодишен опит, квалифициран персонал, гъвкавост, което я налага много успешно на пазара.

До този момент нямаме регистрирани дефекти по изпълнение на СМР и на доставените материали и съоръжения.

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. Пловдив, дава своята най-добра препоръка на нашите партньори.

Настоящата референция се издава, за да послужи при участие в обществени поръчки.