Референция от "Пътища Пловдив" АД - Пловдив

НачалоРеференции"Пътища Пловдив" АД

С фирма "ПЕНОН" ЕООД гр. Пловдив сме партньори в системата на строителството.

През 2009г с фирма "Пенон" ЕООД гр. Пловдив сключихме договор за изпълнение на обект: "Реконструкция на Улично осветление, алейно и парково осветление на площадкови електро-комуникационни мрежи на "Панаир Пловдив" гр. Пловдив.

Фирмата разполага с необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти и участвува  при разрешаването на възникналите технически проблеми и решения.

Обектът се изпълни в най-кратки срокове с отлично качество.

Фирмата работи по европейски стандарти за качество и това я прави предпочитан партньор на пазара.

Фирма "Пътища" АД гр. Пловдив дава своята най-добра препоръка на фирма "Пенон" ЕООДЗ гр. Пловдив.

Настоящата референция се издава на фирмата за участие в обществени поръчки.