ПЕНОН ЕООД

Пловдив 4000
ул."Хр.Чернопеев" 20
тел. 032/ 64 05 51
факс. 032/64 05 35

Пишете ни! Изпратете ни Вашите въпроси и коментари

Реализации

НачалоРеализации

През своята 20-годишна история фирма „ПЕНОН“ ЕООД е реализирала множество обекти на тери-
торията на цялата страна. Те се отличават с изключително качество и ефективност.
Фирмата винаги е разчитала на перспективни специалисти с отлична професионална квалифи-
кация, готови да разрешат различни проблеми и да реализират идеите на всеки клиент.