Референция от "СИЕНИТ" ООД - Пловдив

НачалоРеференции"СИЕНИТ" ООД

С фирма "ПЕНОН" ЕООД сме партньори в строителния бизнес от 1994г. През годините на пълноценно сътрудничество прецизно и в срок, фирмата е изпълнила електрозахранването на редица обекти, благодарение на което те са предадени на време, с много добро качество и гаранции за изпълнението на СМР.

Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT. Благодарение на този факт "Пенон" ЕООД е предпочитан партньор в бизнеса. Като доказателство на това твърдение ще посочим по-значими обекти, изпълнени от фирмата за периада 2008-2011г:

  1. "Реконструкция ВЛ 20кV Костиево"
  2. "Изместване на БКТП и кабели "Кауфланд" Стряма
  3. "БКТП 2х800кв и кабели в УПИ 079036 по КВС Царацово"
  4. "БКТП 1х800кв и кабели "Водоема" Скутаре
  5. "Изграждане на кабели от БКТП "Карфур" за МОЛ"Галерия
  6. "Ел. захранване и БКТП на Джъмбо –Пловдив"
  7. "Ел. захранване и БКТП на Джъмбо – Бургас"
  8. "Ел. захранване на склад Сиенит"БКТП "Сифер"1, каб. 20кV и канална мр.
  9. "Ел. захранване и БКТП многофункцианална сграда зона с. Костиево"
  10. Външно ел. захранване на всички новопостроени от нас жилищни сгради

С доказания си професионализъм, прецизност и европейско качество, фирма "Пенон" ЕООД гр. Пловдив спечели доверието на една голяма част от нашите клиенти.

Настоящата препоръка се издава на фирма "Пенон" ЕООД за участие в конкурси.