ПЕНОН ЕООД

Пловдив 4000
ул."Хр.Чернопеев" 20
тел. 032/ 64 05 51
факс. 032/64 05 35

Пишете ни! Изпратете ни Вашите въпроси и коментари

Сертификати

НачалоСертификати

"ПЕНОН" ЕООД гр. Пловдив притежава собствена търговска марка,свидетелство марка услуги,свидетелство за марка услуги, сертификат за качество по ISO 9001-2008,сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004,сертификат за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 и е вписана в Централния професионален регистър на строителя с ПРОТОКОЛ №14/12.01.2008г..

 

Удостоверение от КСБ -     III група

Удостоверение от КСБ -     V група

Златен медал 2001

  

ISO 14001:2004

 

Промишлен дизайн ТП

     Промишлен дизайн

Търговска марка

 

ISO 18001:2007

 

Златен медал 2003

Марка Услуги 

 

ISO 9001:2008


 

Удостоверение I група II категория