Референция от "Хъс" ООД - Пловдив

НачалоРеференции"Хъс" ООД

Фирма "ПЕНОН" ЕООД е наш дългогодишен клиент.

През 2008г възложихме на фирмата да извърши електрозахранване на шалтер-машина в цех №1 на фирма "ХЪС" в УПИ 024042 масив 42, землище Пловдив-Север"-кабели 20кV и БКТП 1х1000кVа.

Обектът беше изпълнен  прецизно и в срок, с много добро качество и гаранции за изпълнението на СМР.

Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT. Благодарение на този факт "Пенон" ЕООД е предпочитан партньор в бизнеса

Настоящата препоръка се издава на фирма "Пенон" ЕООД за участие в конкурси.