Дългогодишният опит на “ПЕНОН” ЕООД ни позволява да се развиваме устойчиво и в трите основни стълба на модерната икономика и производство. Чрез строителството можете да положите дълготрайните активи на вашия бизнес – тялото. Обезпечаването на подходящата енергия и мрежата за нейното разпределение са кръвта и силата, които задвижват вашите идеи. А ефективните комуникации гарантират ума и жизнеността на вашите начинания.

Можем да градим и растем заедно!

Строителство

Без значение от мащабите на вашите планове “ПЕНОН” ЕООД се готови да ви помогнат в изграждането на бъдещето. Чрез баланс от надеждни технологии и смели решения в строителството ние полагаме стабилните основи за вашето развитие.

Енергетика

Още от основаването на “ПЕНОН” ЕООД нашата основна мисия е осигуряването на автономни и интегрирани решения за доставка и управление на нужната ви електроенергия. От малки частни проекти до големи обществени и национални обекти – ние сме готови да ги обезпечим!

Комуникации

“ПЕНОН” ЕООД се свързва с нови възможности и умни решения. Призванието ни е да ви правим активен елемент в постоянно променящия се свят на комуникационните технологии. Постоянният контрол и събирането на данни в реално време могат да бъдат гарант за адекватни и ефикасни решения. Нашите комуникационни инсталации ви гарантират това.