Трафопостове

Подсигуряването на безопасна и ефективна енергия за вашия квартал, кооперация и отдалечен жилищен комплекс от затворен тип или индустриален цех, ремонтна база и складово хале е наша запазена и доказана марка. “Пенон” ЕООД произвежда, монтира и поддържа широка гама модулно контейнерни трансформаторни пастове. Огромният опит на нашия екип е готов да ви помогне при избора на най-подходящата инсталация за вашите нужди. Монтажът е бърз и лесен, обслужването безотказно.

 • БКТП 21МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
 • Предназначен за едностранно обслужване.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.
 • БКТП 23МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж от един до четири трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.
 • БКТП 21М се доставя на обекта напълно оборудван.
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД.
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията.
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз.
 • Вътрешно и външно боядисване, цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Схема „А“

 • РУ Ср.Н – един до три кабелни входа и два извода за охрана трансформатори,изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента
 • Възможност за мерене по изводи на страна НН

Схема „Б“

 • РУ Ср.Н – един или два кабелни входа,секция мерене на страна Ср.Н  и извод за охрана трансформатор, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента.
 • БКТП 23М се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на три трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до пет модула (кабелни вход/ изход), като по този начин се реализира и малка възлова станция за разпределение 20 кV, и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство на Schneider Electric – Франция или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
 • При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия над 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията RM6, производство на Schneider Electric – Франция и специална кабелна арматура с контролируемо поле.
 • При мерене на енергията на  20 кV (страна  средно напрежение– схема “Б” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), модул мерене и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство наSchneider Electric – Франция или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Възможни са и други схемни варианти за изграждане на КРУ уредбата от посочените по-горе варианти по изискване на клиентите.

Табла ниско напрежение са изградени, съвместявайки в себе си ГТТ (главно трансформаторно табло с прекъсвач съобръзно мощността на монтирания трансформатор и уреди за индикация по ток и напрежение) и РТ ( разпределително табло изградено на основата на вертикални разединители с вградени предпазители на водещи фирми производители – EFEN, JEAN MULLER, до осем изхода).

 • БКТП 22М се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на два трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Схема „А“

 • РУ Ср.Н – един до пет кабелни входа и два извода за охрана трансформатори, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента
 • Възможност за секция паралелна работа
 • Възможност за мерене по изводи на страна НН

Схема „Б“

 • РУ Ср.Н – един до три кабелни входа,секция мерене на страна Ср.Н  и два извода за охрана трансформатори, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • Възможност за секция паралелна работа
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента.
 • БКТП 11/21 се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 400 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.
 • БКТП 21T се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до   1000 кVА.
 • РУ Ср.Н – два кабелни входа и един извод за охрана, изпълнени с ножови разеденители РМЗК и предпазители ПрВП.

МТП

„ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив произвежда МТП /мачтов трафопост/ с възможност на монтаж на силов трансформатор до 630kVA.

Фирма "Пенон"ЕООД винаги е изпълнявала електрозахранването прецизно и в срок, благодарение на което са били предавани навреме и с гаранции за изпълнението

Read More


0 Comments1 Minute


Една от основните характеристики на фирма "ПЕНОН", е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT.

Read More


0 Comments1 Minute


"Марица Гардънс" ЕАД гр. Пловдив дава своята положителна оценка и препоръка за фирма "Пенон" ЕООД гр. Пловдив

Read More


0 Comments1 Minute


Фирма "ПЕНОН" ЕООД е наш партньор в областта на електроизграждането и до този момент нямаме регистрирани дефекти по изпълнение на СМР и на доставените материали и съоръжения

Read More


0 Comments1 Minute


Фирма "ПЕНОН" разполага с необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти и участвува при разрешаването на възникналите технически проблеми и решения.

Read More


0 Comments1 Minute


Посрещаме вашите нужди и най-новите предизвикателства в енергетиката с иновативни и гъвкави фотоволтаични системи

Read More


0 Comments1 Minute


Чрез баланс от надеждни технологии и смели решения в строителството ние полагаме стабилни основи за вашето развитие

Read More


0 Comments1 Minute


Осигуряваме автономни и интегрирани решения за доставка и управление на нужната ви електроенергия

Read More


0 Comments1 Minute


С отговорност и предвидимост ви правим част от постоянно променящия се свят на комуникациите

Read More


0 Comments1 Minute


Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-МЕ е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minutes