• БКТП 21МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
  • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
  • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
  • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
  • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
  • Степен на защита – IP 43
  • Осигурено срещу поява на конденз
  • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
  • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
  • Предназначен за едностранно обслужване.
  • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.