Строителна техника и механизация

Ако имате собствен план в строителството и изграждането на инфраструктура, “Пенон” ЕООД е готов да ви помогне с машини и опитни оператори. Ако заравнявате терен или полагате подземна инфраструктура, кабели, канализация, копаете основи, разполагаме с два напълно оборудвани авто-багера. 25-тонният ни кран Либхер може да ви подсигури при повдигането на големи товари. Вишките с различна височина ви осигуряват достъп до фасади, осветление, почистване на дървета и изнасяне / внасяне на едрогабаритна покъщнина и мебели.

Услуги с автобагер

„ПЕНОН“ ЕООД разполага с два броя авто-багери с пълно оборудване: два броя кофи /40см. и 60см./, хидравличен чук и свредел /35см. и 55см./.

Услуги с автовишки

Фирма „ПЕНОН“ЕООД разполага с автовишки 16м.,19м. и 20м.

Услуги с автокран

„ПЕНОН“ ЕООД разполага с автокран „Либхер“ 25т.

Фирма "Пенон"ЕООД винаги е изпълнявала електрозахранването прецизно и в срок, благодарение на което са били предавани навреме и с гаранции за изпълнението

Read More


0 Comments1 Minute


Една от основните характеристики на фирма "ПЕНОН", е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT.

Read More


0 Comments1 Minute


"Марица Гардънс" ЕАД гр. Пловдив дава своята положителна оценка и препоръка за фирма "Пенон" ЕООД гр. Пловдив

Read More


0 Comments1 Minute


Фирма "ПЕНОН" ЕООД е наш партньор в областта на електроизграждането и до този момент нямаме регистрирани дефекти по изпълнение на СМР и на доставените материали и съоръжения

Read More


0 Comments1 Minute


Фирма "ПЕНОН" разполага с необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти и участвува при разрешаването на възникналите технически проблеми и решения.

Read More


0 Comments1 Minute


Посрещаме вашите нужди и най-новите предизвикателства в енергетиката с иновативни и гъвкави фотоволтаични системи

Read More


0 Comments1 Minute


Чрез баланс от надеждни технологии и смели решения в строителството ние полагаме стабилни основи за вашето развитие

Read More


0 Comments1 Minute


Осигуряваме автономни и интегрирани решения за доставка и управление на нужната ви електроенергия

Read More


0 Comments1 Minute


С отговорност и предвидимост ви правим част от постоянно променящия се свят на комуникациите

Read More


0 Comments1 Minute


Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-МЕ е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minutes