Освен обратната връзка от нашите клиенти, с които работим всеки ден, е важна и оценката на независими европейски, национални държавни и браншови институции за сертифициране на качеството. Производството и услугите на “Пенон” ЕООД редовно преминават през внимателния поглед на професионални организации като Камарата на строителите в България, Националното патентно ведомство и реномирани британски оценители.
Нашето качество се разпознава лесно.