“ПЕНОН” ЕООД започва дейността си в динамично и трудно време – през далечната 1992 г. Създател и управител на фирмата е инж. Петко Пенев Петков, електроинженер с дългогодишен опит в системата на енергетиката.

Още в първите години на своето съществуване екипът на компанията печели име като коректен и надежден партньор в строителството и ремонта на електрически мрежи, кабели високо и ниско напрежение (ВН и НН), подстанции, електропроводи и монтаж на трансформаторни постове (Бетонно комплектни и метални трафпостове – БКТП и МТП). В тази сфера са и първите успешни проекти от различен мащаб – от големи индустриални и обществени обекти до малки частни инсталации.

Но винаги с удържащо на годините качество, надеждност и компетентност!

Какво предлагаме?

През годините “ПЕНОН” ЕООД постепенно разпростира своите дейности към индустриалното и гражданското строителство, инфраструктурното и системно подсигуряване на енергоснабдяването, разнообразяването на енергийните източници и гарантирането на стабилни и модерни комуникации за вашата професионална дейност и семейна жизнена среда.

Малки или големи – ние имаме решение!

Дейност

Гарантирано качество

Постиженията и подходите на “ПЕНОН” ЕООД към решаването на различни професионални предизвикателства се гарантират от собствена търговска марка и свързаните с нея услуги. Нашата търговска марка покрива стандарти за качество по ISO 9001-2008, стандарти за управление на околната среда ISO 14001:2004 и стандарти за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.

“ПЕНОН” ЕООД е вписан в Централния професионален регистър на строителя с Протокол №14/12.01.2008 г.

Сертификати

Нашите постижения

Да се конкурираме с най-добрите в промишленото и гражданското строителство, енергетиката и комуникациите е нашето призвание и постоянен стремеж. Участията на “ПЕНОН” ЕООД в международни изложения и панаири през годините ни носи редица награди и признание за нашия подход към вашите проекти.

Ние се отличаваме.

Отличия

Доверието е ключ към успеха

Отговорното общуване с нашите клиенти, посрещането на техните нужди и изисквания с грижа, знания и умения ни се отплаща. Прави ни това, което сме – надежден и предвидим изпълнител на вашите планове и идеи за бъдещето.

Вижте какво имат да кажат нашите партньори за “ПЕНОН” ЕООД. Можете да ни се доверете и вие!

Референции

Нашият екип

“ПЕНОН” ЕООД дължи дългата си история и стабилното си развитие на своя висококвалифициран персонал. Нашите служители и колеги следят развитието на технологиите във всички посоки на специализацията ни – енергетика, строителство и комуникации. Редовно обновяват знанията си и полагат изпити, покриващи изискванията на действащите нормативни уредби и настъпващите технологични промени.

От самото начало до сега екипът и уменията ни само растат.

Материална база

„ПЕНОН“ ЕООД е обезпечена със собствена авто и складова база, специализирани работилници, заемащи над 1500 кв.м. закрита площ и разположени на 37 дка. в района на 4-ти км., Пазарджишко шосе. Складовата база гарантира бързо подсигуряване на всякакви кабели НН и 20кV, българска и вносна апаратура, електросъоръжения и други материали, необходими за извършване на надеждно строителство, траен ремонт и стабилни комуникации.

Не е трудно да ни намерите!

Изтеглете нашия каталог!

Надникнете в богатия набор от апаратура, инсталации и решения, които “ПЕНОН” ЕООД предлага. Вижте ни в действие!