БКТП 21МЕ

 • БКТП 21МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
 • Предназначен за едностранно обслужване.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

БКТП 23МЕ

 • БКТП 23МЕ се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж от един до четири трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

БКТП 21М

 • БКТП 21М се доставя на обекта напълно оборудван.
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД.
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията.
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз.
 • Вътрешно и външно боядисване, цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Схема „А“

 • РУ Ср.Н – един до три кабелни входа и два извода за охрана трансформатори,изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента
 • Възможност за мерене по изводи на страна НН

Схема „Б“

 • РУ Ср.Н – един или два кабелни входа,секция мерене на страна Ср.Н  и извод за охрана трансформатор, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента.

БКТП 23М

 • БКТП 23М се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал,чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на три трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до пет модула (кабелни вход/ изход), като по този начин се реализира и малка възлова станция за разпределение 20 кV, и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство на Schneider Electric – Франция или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
 • При мерене на енергията на 0,4 кV ( ниската страна – схема “А” ) и експлоатационни условия над 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията RM6, производство на Schneider Electric – Франция и специална кабелна арматура с контролируемо поле.
 • При мерене на енергията на  20 кV (страна  средно напрежение– схема “Б” ) и експлоатационни условия до 1000 m надморска височина помещението позволява да се монтирад до три модула (кабелни вход/ изход), модул мерене и три модула охрана трансформатор – модули  с разединители в елегаз SF6 от серията SM6, производство наSchneider Electric – Франция или .UNIFLUORC на VEI POWER DISTRIBUTION S.p.a. – Италия.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Възможни са и други схемни варианти за изграждане на КРУ уредбата от посочените по-горе варианти по изискване на клиентите.

Табла ниско напрежение са изградени, съвместявайки в себе си ГТТ (главно трансформаторно табло с прекъсвач съобръзно мощността на монтирания трансформатор и уреди за индикация по ток и напрежение) и РТ ( разпределително табло изградено на основата на вертикални разединители с вградени предпазители на водещи фирми производители – EFEN, JEAN MULLER, до осем изхода).


БКТП 22М

 • БКТП 22М се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на два трансформатора херметични маслонапълнени с мощност до 1000 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

Схема „А“

 • РУ Ср.Н – един до пет кабелни входа и два извода за охрана трансформатори, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента
 • Възможност за секция паралелна работа
 • Възможност за мерене по изводи на страна НН

Схема „Б“

 • РУ Ср.Н – един до три кабелни входа,секция мерене на страна Ср.Н  и два извода за охрана трансформатори, изпълнена с модулна апаратура с изолация SF6, гама SM6, производство на Schneider Electric; IMESA.
 • Възможност за секция паралелна работа
 • РУ НН – тип апаратура и брой изводи по заявка на клиента.

БКТП 11/21

 • БКТП 11/21 се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж, върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до 400 кVА.
 • Възможност за монтиране на КРУ уредби 20kV, производство на Schneider Electric, Siemens, Vei Power Distribution и други, в зависимост от изискванията на съответното енергоразпределително сружество и технически проект.

БКТП 21Т

 • БКТП 21T се доставя на обекта напълно оборудван
 • Позволява бърз и лесен монтаж,върху предварително изпълнени ивични основи по чертежи предоставени от фирма „ПЕНОН“ ЕООД
 • Осигурява изключително лесно присъединяване към системата Ср и НН.
 • Гарантира пълна безопасност за експлоатационния персонал, чрез въвеждане на специални блокировки.
 • Чрез система от долни и горни вентилационни отвори осигурява естествено охлаждане на съоръженията
 • Степен на защита – IP 43
 • Осигурено срещу поява на конденз
 • Вътрешно и външно боядисване,цвят по желание на клиента.
 • Възможност за монтаж на един трансформатор херметичен маслонапълнен с мощност до   1000 кVА.
 • РУ Ср.Н – два кабелни входа и един извод за охрана, изпълнени с ножови разеденители РМЗК и предпазители ПрВП.