Индустриално строителство

Строим амбициите ви

Размахът и солидният опит на “Пенон” ЕООД в обезпечението на различни решения в областта на енергетиката, комуникациите и строителството ни прави търсен партньор в осъществяването на амбициозни индустриални и производствени проекти. Надеждната инвестиция изисква адекватно, ценово премерено и качествено изпълнение, което ние сме готови да дадем на всеки предприемач или компания. На нас са се доверили Цигарена фабрика на „Кингс Табако“, производствения комплекс в с. Царацово, складови бази в Пловдив, Бенковски, ремонтни цехове и сервизи в цялата Пловдивска област.

Реализации

Всеки един от нашите проекти е изпълнен с високо качество, прецизност и професионализъм

Нищо не е намерено.

Модулен контейнерен трафопост БКТП 23-МЕ е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minutes


Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-М е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minutes


Модулен контейнерен трафопост БКТП 23-М е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments2 Minutes


Модулен контейнерен трафопост БКТП 22-М е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minutes


Модулен контейнерен трафопост БКТП 11/21 е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minute


Модулен контейнерен трафопост БКТП 21-T е предназначен за електроснабдяване на битови и промишлени консуматори за напрежение 12;24/0.4/0.231 KV.

Read More


0 Comments1 Minute


„ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив произвежда МТП /мачтов трафопост/ с възможност на монтаж на силов трансформатор до 630kVA.

Read More


0 Comments1 Minute